Základní hodnoty našeho podnikání

Lidskost
Všechno, co děláme, počíná v lidské touze se zlepšovat, být platný, žít plnohodnotný lidský život. Nic z toho nelze bez lásky, osobního nasazení a důvery v člověka.
Spolehlivost
Důvěru lze budovat jen tak, že se snažíme plnit, to k čemu se zavážeme. Bez spolehlivosti není důvěry.
Precizní řemeslné zpracování
Abychom odvedli dobrou práci, musíme znát nejnovější technologické postupy, ale mít i kvalitní řemeslný základ.
Originalita
Jedinečnost každého našeho díla spočívá výrazně v jedinečnosti každého našeho klienta. Vždy se však snažíme přidat i cosi navíc.
Integrita
Naší práci vnímáme v jednom celku s naším životem a světem kolem nás. Dílo je součástí přítomnosti.